Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Stalljour

Skötsel och skötselrutiner

Häst i box

Hästar sköts i respektive box/spilta eller vid skötselplatserna i gången. Vid uppställning i gången får hästen ej lämnas utan uppsikt. När lektionshäst passerar måste hästen tas in i sin box. Vid mockning, skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps i boxen står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Var extra aktsam när du hanterar din häst sommartid pga alla flugor. Hjälm rekommenderas vid all hantering av häst.

Spolplats/skötselplats

Spolspiltan/skötselplats används vid behov och skall rengöras omedelbart efter användande.

Foder

Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon iväg och tävla eller åka tidigt skall alla hästar fodras i stallet.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.
Stallgången ska vara fri från föremål.
Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.
Alla redskap och alla utrustning förvaras rengjord på avsedd plats.

Hagutsläpp

Utrustning: Se leda häst.

Genom grind: Öppna grinden helt. Gå in med hästen och vänd den med huvudet mot grinden. Stäng grinden och släpp sedan hästen.

Släpp: Släpp hästen och gå lugnt därifrån. Inget smackande eller klappande med händer.

Släpp av flera hästar: Gå in med alla hästar samtidigt i hagen. Ställ upp hästarna med säkerhetsavstånd (minst 3 meters mellanrum). Vänd dem mot staketet, håll med vänster hand över nosryggen, släpp alla samtidigt på given signal.

Stängd grind: Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Obs! Översyn av hagen ska ha skett före släpp.

Hagutsläpp med lösa hästar: Hjälm ska bäras. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå. Släpp ut hästarna till respektive hage i förutbestämd ordning. Börja släpp den häst som står längst bort från ytterdörren. Öppna boxdörren helt, och gå därefter åt sidan. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter till hästarna. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska ed.

Haginsläpp med lösa hästar: Hjälm ska bäras. Minst två personer ska hjälpas åt. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå.

Personen som öppnar hagen:

Öppna grinden till hagen, och gå därefter undan. Häng upp grindhandtaget ordentligt, se till att inte grindtrådarna går i marken. Gå efter hästarna in, håll säkerhetsavstånd på minst tre meter. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska ed.

Personen som finns i stallet för att ta emot:

Se till att ytterdörrarna är stängda och alla aktuella boxdörrar är öppna. Slussa därefter in hästarna ett par i taget. Stäng boxdörrarna innan nästa par släpps in. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter när de är lösa i gången. Använd långt redskap för att vid behov visa vägen/ hindra fel väg. Skulle någon häst gå in på fel plats, iaktta försiktighet när den ska flyttas. Led helst i grimma ut till rätt box.

Utgödsling

Boxar och spiltor mockas minst en gång per dag. Vi tillämpar växelströbädd där all spillning och urin tas bort.

Sponsorer