Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Inför din ridlektion

Sidan uppdateras löpande med mer viktig information kring ridlektioner.

Skötsel och skötselrutiner

Häst i box: Hästar sköts i respektive box/spilta eller vid skötselplatserna i gången. Vid uppställning i gången får hästen ej lämnas utan uppsikt. När lektionshäst passerar måste hästen tas in i sin box. Vid mockning, skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps i boxen står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Var extra aktsam när du hanterar din häst sommartid pga alla flugor. Hjälm rekommenderas vid all hantering av häst.

Spolplats/skötselplats: Spolspiltan/skötselplats används vid behov och skall rengöras omedelbart efter användande.

Foder: Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon iväg och tävla eller åka tidigt skall alla hästar fodras i stallet.

Ordning: Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.
Stallgången ska vara fri från föremål.
Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.
Alla redskap och alla utrustning förvaras rengjord på avsedd plats.

Leda häst

Utrustning: Grimma och grimskaft eller ledträns används. Skyddsskor samt hjälm bör bäras vid promenad med häst. Alla t.o.m 10 år ska bära hjälm.

Genomförande: Hästen leds kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimma och grimskaft eller ledtygel. Har hästen träns leds den av yngre elever med tygeln kvar på halsen. För övriga med tygeln nedtagen och tvåhandsfattning.

Genom dörr: Öppna dörren helt och ställ upp den med hake. Led hästen genom dörren. Är det en smal passage gå före hästen och var uppmärksam så att inte nån del av utrustningen fastnar i något.

Ridning

Upp- och avsittning: Hästarna tas in och ut ur stallet samtidigt. Upp- och avsittning sker på medellinjen, där man också justerar utrustningen.

På- och avklädning av jacka och/eller täcke: Sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och täcke placeras på anvisad plats i hörnen av ridhuset eller ridbanan. Inte på sargen eller staketet.

Ridhus: Vid inträde knacka och invänta svar, fråga om du kan öppna och komma in. När du går ut gör övriga ryttare uppmärksamma på att du öppnar dörren. Övriga regler finns uppsatta i ridhuset.

Hoppning: Hoppning är tillåten efter avstämning med övriga i ridhuset. Det hindermaterial som togs fram ska ställas tillbaks där man tog det. Undantag på sommarhalvåret då hindermaterial får lämnas kvar på stora ridbanan.

Uteridning: Sker lämpligast två och två eller i grupp. Direkt olämpligt att som ovan rida ut ensam. Gäller även på ung och oerfaren häst. Meddela gärna på anvisad anslagstavla vem, när, vart du rider samt telefonnummer innan du rider iväg. Ta med mobiltelefon så du kan larma vid ev. olycka. Vid all ridning ute gäller skritt vid möte och lämna plats. Trafikregler gäller. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen. Barbackaridning olämplig pga större olycksrisk. T.o.m 18 år skall säkerhetsväst bäras.

Longering: Får endast bedrivas i ridhusen på bokad tid eller med övriga ryttares medgivande. Hjälm ska bäras, handskar, lämpliga skor och pisk bör användas.

Efter lektion

Mundering/puts

Utrustningens skick: Utrustningen hålls ren och hel. Noggrann puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Betten sköljs noga av och foderrester mm avlägsnas.

Täcken: Täcken förvaras snyggt hopvikta på avsedda hängare vid varje häst. Högst två täcken får förvaras på varje hängare.

Försäkring

Läs mer om försäkringar här: Olycksförsäkring