Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Lektionsinformation - tecknande av ridabbonemang

Avtal om tecknande av ridabonnemang vid Hofors Ridsällskap

Eleverna undervisas i hoppning, dressyr, terräng samt skogsritter. För att bli en så bra

ryttare som möjligt är hästkunskapen av största vikt och därför är minst en lektion per

termin teoretisk.

En fast dag och tid är bokad för din lektion. Kan du inte delta så ska lektionen avbokas

senast kl 12.00 samma dag avbokningen gäller. Ej avbokad lektion anses förfallen.

Avbokad tid kan ridas igen i en likvärdig grupp i mån av plats.

Avbokning ska göras på telefon (sms går bra) 073-097 15 92 eller via mail.

Vid igenridning ska du själv kontakta ridskolan på telefon eller mail.

Igenridning av missad lektion kan endast ske under pågående termin.

Termin:

Vi följer skolans terminer VT och HT:

Uppsägning av abonnemang ska ske senast två veckor innan ny termin startar.

Uppsägning ska ske skriftligt via mail. Eleven ska återanmäla sig till ny hösttermin. Över juluppehållet anses eleven direktanmäld så länge uppsägning inte har gjorts.

Medlemskap:

Medlemskap är ett krav för att få delta i klubbens ridskoleverksamhet. Medlemmar är

olycksfallsförsäkrad under sin vistelse i stall och på ridlektion.

Betalning:

Betalning av ridavgiften sker i förskott.

Delbetalning om tre gånger är okey så länge den första delen (1/3) är betald innan terminsstart. Vid utebliven betalning efter påminnelse stryks eleven från ridgruppen. Avtal med Svea Inkasso tillämpas och efter tre påminnelser skickas fakturan vidare för indrivning. En påminnelseavgift tillkommer.

Vid eventuell skada eller sjukdom så kan återbetalning ske vid läkarintyg.

Ideellt arbete:

Som elev vid Hofors Ridsällskap förväntas du (och/eller målsman) delta i den ideella verksamheten, detta för att hålla priserna nere på våra ridavgifter.
kraven vi ställer är:

  • Hålla Cafeterian öppen enligt det schema som finns på Facebook. Kan du inte din utsatta tid förväntas du hitta ersättare genom att tex byta pass med någon.
  • Vara funktionär vid minst i tävling som klubben anordnar. Här finns många uppgifter som ej kräver hästkunskap eller hästkontakt.
  • Sälja lotter enligt anvisning från ansvarig vid två tillfällen per läsår.

Övrigt:

Eleverna uppmanas att hålla tiden, då upp och avsittning ingår i lektionstiden. På Hofors Ridsällskaps anläggning skall ridelever, samt deltagare på träning, under 18 år bära säkerhetsväst vid hoppning, markarbete, uteritt samt på terrängen. Det är en rekommendation att även myndiga elever använder väst. Ridhjälmar samt säkerhetsvästar finns att låna och eleverna bör för övrigt vara oömt klädda och ska ha en stövel eller sko med liten klack. Långt hår ska vara uppsatt och halsdukar ska inte bäras under ridning.

Kontakt:

Hemsida: hoforsridsallskap.se

Telefonnummer: 073-097 15 92

Mail: info@hoforsridsallskap.se

Adress: Ryttarvägen 15, 813 33 Hofors

Genom att betala ridavgiften, antingen i sin helhet eller via en delbetalning (1/3), godkänner du ovanstående avtal.

Sponsorer