Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

2023-11-17 Styrelsen informerar

Information från Kassören 2023-11-17

För snart tre veckor sedan träffades många av oss HRSare på medlemsmötet. Där presenterade styrelsen dystra siffror från klubbens ekonomi. Därefter gick jag ut med ett informationsbrev med ungefär samma information. Jag vill därför hålla er informerade om åtgärder och utfall av det vi hittills lyckats med.

På mötet presenterades ett likviditetsunderskott på 600 000 kr för 2023. Genom en rad åtgärder under dessa tre veckor hr vi lyckats minska summan till 400 000 kr.

Åtgärder på kort sikt;

  • Bingolottoförsäljning
  • Kakförsäljning
  • Julläger/kurser
  • Minskad personalstyrka
  • Allmänt köpstopp

Detta har vi lyckats med tillsammans!

De långsiktiga åtgärderna för att begränsa risken att hamna i samma situation igen är under framtagande. Som ni säkert förstår är avgiftsjusteringar ofrånkomligt i vår situation.

Vi informerade på mötet om att kommunen är underrättad och att en ansökan om bidrag skulle skickas in. Detta är självklart gjort men då kommunen själva har ansträngd ekonomi kommer de inte kunna hjälpa oss med allt vi behöver. Delar av styrelsen träffade under fredagen Fritids och kulturchefen för en avstämning där vi kunde presentera våra åtgärder och det vi lyckats med hittills. De var mycket nöjda med föreningens gemensamma kraftansträngning och vår förmåga att på egen hand åstadkomma en förbättring. Beslut i vårt ärende kommer att ske 14/12 på ett extrainsatt möte.

Publicerad: 2024-01-03

Senast uppdaterad: 2024-01-03

Författare: Sofia Lundin

Sponsorer