Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Styrelsen på HRS

Kontaktuppgifter till styrelsen, mail:

Styrelse 2024

Ordförande:

 • Rose-Marie Eriksson

Vice ordförande:

 • Emma Wängelin

Sekreterare: Linda Jonsson

Kassör:

 • Emma Zettlin

Ledamöter:

Linda Gillberg, Ulrica Dilén

Suppleanter:

 • Rose-Marie Bergsten
 • Gabriella Hedlund

US-representant:

 • Ledamot: Molly Sjölander
 • Suppleant: Leia Börjesson

Valberedning:

 • Lillebil Lindkvist, Lotta Jonsson, Viveca Överbring, Josefin Andersson

 

Har du frågor, ideer eller förslag? Eller söker du rent utav en stallplats? Maila styrelsen@hoforsridsallskap.se så tar vi hand om ditt ärende så snart vi kan.

 

 

Styrelsen informerar/nyheter

'

 

231229

Sara Evertsson, vår tidigare chef och nuvarande ridlärare har börjat längta hem och kommer avsluta sin tjänst hos oss i slutet av januari. Vi vill tacka Sara för den tid som varit och önska dig all Lycka till på ditt nya jobb på Svedens Ridklubb. Saras planerade lektioner i vår kommer ha tillfällig lösning den första tiden. En långsiktig plan för nästa rekrytering kommer fastställas av styrelsen efter årsmötet för att möjliggöra en långsiktig och hållbar plan för framtiden.”

 

231117

Information från Kassören 2023-11-17

För snart tre veckor sedan träffades många av oss HRSare på medlemsmötet. Där presenterade styrelsen dystra siffror från klubbens ekonomi. Därefter gick jag ut med ett informationsbrev med ungefär samma information. Jag vill därför hålla er informerade om åtgärder och utfall av det vi hittills lyckats med.

På mötet presenterades ett likviditetsunderskott på 600 000 kr för 2023. Genom en rad åtgärder under dessa tre veckor hr vi lyckats minska summan till 400 000 kr.

Åtgärder på kort sikt;

 • Bingolottoförsäljning
 • Kakförsäljning
 • Julläger/kurser
 • Minskad personalstyrka
 • Allmänt köpstopp

Detta har vi lyckats med tillsammans!

De långsiktiga åtgärderna för att begränsa risken att hamna i samma situation igen är under framtagande. Som ni säkert förstår är avgiftsjusteringar ofrånkomligt i vår situation.

Vi informerade på mötet om att kommunen är underrättad och att en ansökan om bidrag skulle skickas in. Detta är självklart gjort men då kommunen själva har ansträngd ekonomi kommer de inte kunna hjälpa oss med allt vi behöver. Delar av styrelsen träffade under fredagen Fritids och kulturchefen för en avstämning där vi kunde presentera våra åtgärder och det vi lyckats med hittills. De var mycket nöjda med föreningens gemensamma kraftansträngning och vår förmåga att på egen hand åstadkomma en förbättring. Beslut i vårt ärende kommer att ske 14/12 på ett extrainsatt möte.

 


231105

" Hej alla HRS:are!

Ni som var med på medlemsmötet den 29/10 har delvis fått information om klubbens dåliga ekonomi. Här kommer en skriftlig uppdatering av det ekonomiska läget.

Klubbens ekonomi är extremt ansträngd, vi saknar flera hundra tusen för att överleva 2023.

Vi har gjort flera försök att få in pengar till klubben, vi har sålt saffran det genererade endast 7 500 kr på 14 säljare. Vi har försökt sälja Ravelli det genererade ca 7 000 kr på 17 säljare. Som ni förstår hjälper detta föga.

Vi försöker i den mån det går att minska våra kostnader, men många saker är nödvändiga för vår verksamhet. Hö och spånpriserna går upp vilket är saker vi behöver för våra hästar. Hästantalet har minskats för att minska kostnaderna.

Med anledning i ekonomin har styrelsen beslutat att avvakta en anställning av en ny verksamhetsansvarig och har i stället beslutat att vara mer operativ för att spara pengar. För att tillgodose verksamhetens behov Har Lisette Pettersson anställts på heltid för att parallellt med Sara sköta det dagliga i verksamheten.

Men anledning i ovanstående har vi beslutat att göra bingolottoförsäljningen obligatorisk i år. Det vill säga, rider man lektion, har sin häst uppstallad på klubben eller sitter i styrelsen kommer man få 5 bingolotter att sälja. Om du inte tillhör någon av grupperna så säger du till mig så får du gärna sälja å klubbens räkning. Mer info om detta kommer separat.

Vi kommer även starta en ny omgång försäljning av kakor. Mer info om detta separat.

Om du som medlem har förslag på aktiviteter/försäljningar som genererar mycket vinst. Eller kanske har fått nys om ett bidrag att söka. Eller känner till något företag som vill gå in och sponsra oss, vi har en hel ridhusvägg som står till förfogande för uppskyltning. Hör av dig med ditt förslag till styrelsen@hoforsridsallskap.se

Tillsammans är vi starka!

Styrelsen genom Anna Halfvars, kassör ".