Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Regler för terrängbanan

Vid all ridning på terrängen krävs anläggningskort samt godkännande från ridskolechefen.

Priser vid ridning på terrängbanan:

  • Medlemmar med anläggningskort: 50 kr/ gång
  • Medlemmar utan anläggningskort men med licens löst för Hofors Ridsällskap: 100 kr/ gång
  • Medlemmar utan anläggningskort som löst licens för annan förening: 150 kr/ gång
  • Ej medlem: 200 kr/ gång

Ridskolans verksamhet har företräde, övriga träningar får ske samtidigt om ridskolans instruktör godtar detta.

Träningar som arrangeras får endast hållas av auktoriserad tränare eller ridskolans instruktörer.

Dispans kan ges av ridskolechefen till den som har tävlat CNC* eller högre (nya CNC** - 1.10) och är medlem i Hofors Ridsällskap, för att träna på terrängen självständigt om medhjälpare är med till fots. Medhjälparen skall vara över 18 år.

Ridning på terrängen utan att hoppa hinder får endast ske när underlaget tillåter detta.

Påträffas någon bryta mot ovanstående regler faktureras en avgift om 500:-.
 

Sponsorer