Gå till innehåll
Hofors Ridsällskap
Hofors Ridsällskap

Krisplan

Krisplan för Hofors Ridsällskap

Exempel på kriser:

 • Olyckor i samband med tävlingsverksamhet
 • Olyckor i samband med lektionsverksamhet
 • Olyckor i samband med fritidsverksamhet
 • Olyckor i samband med enskild ridning eller uteritter
 • Olyckor i samband med vistelse i stallet eller byggnaden
 • Brand i stallet, byggnaden eller område runt omkring som kan påverka stallet
 • Översvämning
 • Inbrott/ödeläggelse
 • IT
 • Bilolyckor

Samtliga av dessa kriser kan drabba både hästar och människor.

 

Kontaktlista

Vid olycka och incident: 
 • Kontakta ridskolechef Sara Evertsson 073-563 63 45

Vid allvarlig olycka:

 • Ring 112
 • Kontakta ridskolechef Sara Evertsson 073-563 63 45
 • Kontakta ordförande Hans-Göran Larsson (Pressansvarig, mediakontakt) 073-074 03 84

 

Information av hur vi hanterar kriser

 • Materialet skall förvaras på känd och lättillgänglig plats i anläggningen samt på internet
 • Alla i krisgruppen ska ha Krisplanen samt kontaktlistan tillgänglig, t ex i telefonen
 • Lektionsryttare och personal ska få kort information om nedan på första lektionen varje termin
  • Om en olycka inträffar
  • Var sjukvårdsutrustning finns
  • Utrymningsplan och uppsamlingsplats
  • Att vi har en krisplan för allvarliga olyckor

Information i stallet via posters:

 • ”Om en olycka inträffar”
 • L-ABC
 • Utrymningsplan

Gemensam krisplan för alla parter på anläggningen

Att tänka på vid tävlingar och evenemang

Utse säkerhetsansvarig på tävlingen och vem som ingår i tävlingens krisgrupp

 • Ansvarig för kontakt med externa parter: t ex kommun, media, krisstöd
 • Ansvarig för första hjälpen och kontakt med räddningstjänst
 • Ansvarig för utrymning
 • Ansvarig för information till berörda parter på plats t ex deltagare, åskådare, anhöriga

Viktiga aktiviteter innan:

 • Krisgrupp uppdaterad på krisplan och alla i gruppen har den tillgänglig med sig
 • Information om utrymningsvägar, uppsamlingsplatser och olyckshantering synlig för alla närvarande och speakern informerat kort om var det finns uppsatt
 • Mall för speakerns information till publiken om ev skador och ev avbrott i tävlingen
 • Hästtransport som kan föra skadad eller avlivad häst från platsen
 • Tillgång till avskärmning kring skadad häst eller ryttare
 • Första hjälpen utrustning
 • Eventuellt avbrytande av tävling

 

Om en olycka inträffar Handlingsplan – vid en olycka

 • Organisera och delegera uppgifter så att ni arbetar effektivt
 • Om Du är ensam i stallet tillkalla hjälp
 • Någon sjukvårdskunnig tar hand om den skadade
 • Någon larmar 112 om det behövs
 • Någon hämtar sjukvårdsutrustning – filt & 1:a hjälpen låda finns i Klubbhuset, innanför dörren
 • Lägg den skadade ner – huvudet lågt och benen högt
 • Medvetslös person som andas skall ligga i framstupa sidoläge
 • Någon tar hand om övriga elever
 • Någon tar hand om hästen/hästarna
 • Då ambulans tillkallats, se till att någon möter vid infart och visar vägen
 • Ska den skadade till sjukhus är det bra om någon åker med
 • Meddela säkerhetsansvarig instruktör och anhöriga till eleven så fort som möjligt

L-ABC

L = Läge

 1. Se över olycksplatsen innan Du springer fram till den skadade. Det kan finnas risker för både Dig och den skadade till exempel lös, orolig häst vid väg – varna trafiken

A = Andning

 1. Kontrollera om den skadade andas. SE – LYSSNA – KÄNN
 2. Om den skadade inte andas skapa fri luftväg genom att böja huvudet försiktigt bakåt sätta två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken kontrollera igen SE – LYSSNA – KÄNN
 3. Om den skadade ändå inte andas, gör mun-till-munandning genom att hålla kvar fri luftväg knip åt näsan, gapa stort och blåsa in genom munnen kontrollera att bröstkorgen höjer sig gör 10 inblåsningar – LARMA 112 – fortsätt med inblåsningarna
 4. Medvetslös person som andas skall ligga i framstupa sidoläge
 5. Fortsätt övervaka den skadade

B = Blödning

 1. Kraftig blödning behöver stoppas snabbt. Tryck ihop sårkanterna med tummarna och pressa kraftigt lägg den skadade ner, men bibehåll fingertrycket hela tiden förebygg cirkulationssvikt – skadechock genom att lägga benet högt släpp inte trycket – be någon annan larma
 2. Måttlig blödning stoppas genom att lägga den skadade ner – hålla den skadade kroppsdelen högt lägga ett förband och eventuellt ett tryckförband

C = Cirkulationssvikt, chock

 1. Cirkulationssvikt kan uppstå vid stor inre och yttre blödning. Symtom: matthet och slöhet blek hud, blåa läppar, kallsvettig snabb och flämtande andning, snabb och svag puls

 

Om en olycka inträffar

Om du ringer 112

 • Då ambulans tillkallats, se till att någon möter vid infart eller visar vägen
 • Försök behåll lugnet och var beredd på att svara på frågorna: Vad har hänt? Var behövs hjälpen? Vem är du som ringer? Vilka typer av skador gäller det?

Viktig information om olyckan är framme:

Stallets/gårdens namn: Hofors Ridsällskap / Nordgrensgården Böle

Adress: Ryttarvägen 15 813 33 Hofors

Koordinater: 60.525723, 16.305895

 

Fastställd av styrelsen för Hofors Ridsällskap 2021-10-12

 

Sponsorer